سپاسگزار اعتمادتان****ملک مورد نظرتان را به راحتی جستجوکنید ******سامانه املاک سبزوار***09153714223بین طالقانی 16و18
HyperLink
 
فعال : 2823 ردیف :
فروش ویلایی 200  متر 630,000,000  تومان مشهد بلوار پیروزی کد:15271
        جزئیات
فروش آپارتمان 100  متر 140,000,000  تومان اسدابادی .بانک پارسیان کد:15248
        جزئیات
فروش ویلایی 123  متر 310,000,000  تومان حاشیه ولیعصر.دانشکده کد:15246
        جزئیات
فروش آپارتمان 170  متر 1,000,000,000  تومان کاشفی شمالی کد:15221
        جزئیات
فروش ویلایی 270  متر 550,000,000  تومان حاشیه سهراب کد:15217
        جزئیات
فروش آپارتمان 77  متر 130,000,000  تومان کاشفی شمالی کد:15214
        جزئیات
فروش آپارتمان 115  متر 175,000,000  تومان 22 بهمن کاشفی کد:15207
        جزئیات
فروش ویلایی 110  متر 135,000,000  تومان ضمن خدمت .حکمت پور کد:15203
        جزئیات
فروش کلنگی 570  متر 1,700,000,000  تومان هواشناسی - ابن یمین کد:15202
        جزئیات
فروش آپارتمان 81  متر 130,000,000  تومان طالقانی .زیرفهمیده کد:15176
        جزئیات
فروش آپارتمان 65  متر 90,000,000  تومان پژوهش کد:15175
        جزئیات
فروش ویلایی 210  متر 310,000,000  تومان همت ادیب کد:15174
        جزئیات
فروش آپارتمان 78  متر 130,000,000  تومان 13 آبان کد:15168
        جزئیات
فروش آپارتمان 105  متر 150,000,000  تومان مهارت 1 کد:15151
        جزئیات
فروش ویلایی 131  متر 120,000,000  تومان 40متری دوم کد:15150
        جزئیات
فروش ویلایی 106  متر 2,350,000  تومان آخر دانش آموز کد:15144
        جزئیات
فروش ویلایی 140  متر 215,000,000  تومان رازی 21 گلزار4 کد:15143
        جزئیات
فروش آپارتمان 100  متر 150,000,000  تومان روبروی دانشگاه پیام نور کد:15142
        جزئیات
فروش آپارتمان 75  متر 92,000,000  تومان امیرکبیر31 کد:15141
        جزئیات
فروش آپارتمان 85  متر 105,000,000  تومان چمران کد:15139
        جزئیات
12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
 
5:00 PM     1395/07/08
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com Amlaksabzevar.com